Důležité upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce ze dne 5. 10. 2020

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 17. 9. 2020 je kvůli šířícímu se onemocnění COVID-19 od 18. 9. až do odvolání nařízeno používat osobní ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky apod.) ve všech prostorách školy o přestávkách i během výuky. Výjimku ve vyučování a o přestávkách při pobytu v učebně mají JEN žákyně a…

Více

Začali jsme 1. září 2020

Nový školní rok 2020/2021 jsme původně chtěli zahájit jako každý rok, tedy společným setkáním všech žákyň a žáků, vyučujících a zájemců z řad rodičů před hlavní budovou školy. Hustý déšť nám v tom ale zabránil, a tak aspoň zaznělo pozdravení prostřednictvím školního rozhlasu. Byli přivítáni naši prvňáčci a všichni jsme si popřáli co nejklidnější nastávají…

Více

Informace o školní družině

Vážení rodiče, ve školní družině se realizuje pravidelná výchovná, zájmová, rekreační a vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování. Do školní družiny (ŠD) jsou zařazeni žáci 1. stupně základní školy. Mohou se přihlásit i žáci 2.stupně dojíždějící z jiných obcí, pokud nebude stav naplněn. Provoz ŠD probíhá v ranních a odpoledních hodinách. Ráno od 6:30 hod. do…

Více

Kroužky 2020/2021

Aktualizovaný seznam kroužků nabízených v tomto školním roce bude zveřejněn počátkem měsíce října 2020. V tuto chvíli jsou rodiče žáků o nabídce informováni prostřednictvím zprávy ve školním systému EduPage. Podpořte své děti v mimoškolní činnosti. Děkujeme.

Více