Vážení rodiče,

ve školní družině se realizuje pravidelná výchovná, zájmová, rekreační a vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování.

  1. Do školní družiny (ŠD) jsou zařazeni žáci 1. stupně základní školy. Mohou se přihlásit i žáci 2.stupně dojíždějící z jiných obcí, pokud nebude stav naplněn.
  2. Provoz ŠD probíhá v ranních a odpoledních hodinách. Ráno od 6:30 hod. do 8:00 hod., odpoledne od 11:40 hod. do 16:15 hod.
  3. Přihlášky prosíme vyplnit z obou stran. Na zadní stranu uveďte, kdy bude dítě odcházet domů, zda bude odcházet samo nebo se sourozenci, rodiči.
  4. Nepřítomnost dětí ve ŠD musí být omluvena předem písemnou omluvenkou s datem a podpisem zákonného zástupce. Na telefonické omlouvání žáků nebude brán zřetel. Na telefonní číslo ŠD: 725 253 553 se dovoláte v pracovní dny od 7:00 do 8:00 hod., odpoledne od 12:00 do 15:00 hod.
  5. Do ŠD budou děti potřebovat podepsaný pytlík s podepsaným sportovním oblečením pro pobyt venku.
  6. Od 13:00 hod. do 14:15 hod. mohou být děti za příznivého počasí na vycházce v okolí školy, proto prosíme rodiče, aby dítě vyzvedávali až po 14:15 hod.
  7. Výše poplatku pro rok 2020/2021 činí 100,- Kč na žáka za měsíc. Poplatek za měsíc září se bude hradit v hotovosti první týden v září vychovatelce ŠD. V dalších měsících bude platba prováděna převodem z vašeho bankovního účtu spolu se stravným. Prosíme vás o navýšení limitu, aby platby mohly procházet.

Těšíme se na spolupráci.