Aktualizovaný seznam kroužků nabízených v tomto školním roce bude zveřejněn počátkem měsíce října 2020. V tuto chvíli jsou rodiče žáků o nabídce informováni prostřednictvím zprávy ve školním systému EduPage. Podpořte své děti v mimoškolní činnosti. Děkujeme.