Důležité upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce ze dne 5. 10. 2020

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 17. 9. 2020 je kvůli šířícímu se onemocnění COVID-19 od 18. 9. až do odvolání nařízeno používat osobní ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky apod.) ve všech prostorách školy o přestávkách i během výuky. Výjimku ve vyučování a o přestávkách při pobytu v učebně mají JEN žákyně a…

Více