Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 17. 9. 2020 je kvůli šířícímu se onemocnění COVID-19 od 18. 9. až do odvolání nařízeno používat osobní ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky apod.) ve všech prostorách školy o přestávkách i během výuky.

Výjimku ve vyučování a o přestávkách při pobytu v učebně mají JEN žákyně a žáci 1. stupně.

Nošení roušky se dále netýká doby, kdy je konzumována svačina či oběd a nevztahuje se na děti a pedagogické pracovníky v mateřských školách.

Vzhledem k mimořádnému opatřená KHS Olomouc ze dne 1. 10. 2020 je na dobu od 5. 10. do 18. 10. 2020 je v rámci vzdělávání zakázáno zpívat a to na 1. i 2. stupni ZŠ.

Na 2. stupni je také zakázána jakákoliv sportovní činnost.

Děkuji moc, že situaci chápete a dodržujete tato nařízení včetně správné hygieny.