Důležité upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce ze dne 5. 10. 2020

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 17. 9. 2020 je kvůli šířícímu se onemocnění COVID-19 od 18. 9. až do odvolání nařízeno používat osobní ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky apod.) ve všech prostorách školy o přestávkách i během výuky. Výjimku ve vyučování a o přestávkách při pobytu v učebně mají JEN žákyně a…

Více

Začali jsme 1. září 2020

Nový školní rok 2020/2021 jsme původně chtěli zahájit jako každý rok, tedy společným setkáním všech žákyň a žáků, vyučujících a zájemců z řad rodičů před hlavní budovou školy. Hustý déšť nám v tom ale zabránil, a tak aspoň zaznělo pozdravení prostřednictvím školního rozhlasu. Byli přivítáni naši prvňáčci a všichni jsme si popřáli co nejklidnější nastávají…

Více

Informace o školní družině

Vážení rodiče, ve školní družině se realizuje pravidelná výchovná, zájmová, rekreační a vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování. Do školní družiny (ŠD) jsou zařazeni žáci 1. stupně základní školy. Mohou se přihlásit i žáci 2.stupně dojíždějící z jiných obcí, pokud nebude stav naplněn. Provoz ŠD probíhá v ranních a odpoledních hodinách. Ráno od 6:30 hod. do…

Více

Kroužky 2020/2021

Aktualizovaný seznam kroužků nabízených v tomto školním roce bude zveřejněn počátkem měsíce října 2020. V tuto chvíli jsou rodiče žáků o nabídce informováni prostřednictvím zprávy ve školním systému EduPage. Podpořte své děti v mimoškolní činnosti. Děkujeme.

Více

Tajemství živlů – projekt spolufinancován SFŽP

Příjemné podzimní dny v roce 2018 strávilo téměř osmdesát dětí malínské školy v Mladoňově v Ústavu ekologického vzdělávání. Cílem projektu bylo přiblížit dětem význam přírodních živlů – vody, ohně, vzduchu – pro život člověka a dozvědět se, jak každý z nás může přispět k ochraně životního prostředí. Žáci na jedné straně získali spoustu nových poznatků, na straně druhé stmelili…

Více

Convocation Program

25th convocation program is going to held on Dec 20, 2016. All the passed students of graduate and post graduate students are highly encourage and request to apply for coming convocation. It’s all about proofing yourself to become a graduate students. Grab the opportunity this time, don’t miss it.

Více

Educational Tour

Educational tour for biology students of bachelor 6th semester is going to held on coming 20th of November to 25th of November. Every students are invited. Please fill the form and registered your name here. If you missed the registration, we are sorry to carry you on tour. Register it as soon as possible.

Více