Důležité upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce ze dne 5. 10. 2020

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 17. 9. 2020 je kvůli šířícímu se onemocnění COVID-19 od 18. 9. až do odvolání nařízeno používat osobní ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky apod.) ve všech prostorách školy o přestávkách i během výuky. Výjimku ve vyučování a o přestávkách při pobytu v učebně mají JEN žákyně a…

Více

Informace o školní družině

Vážení rodiče, ve školní družině se realizuje pravidelná výchovná, zájmová, rekreační a vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování. Do školní družiny (ŠD) jsou zařazeni žáci 1. stupně základní školy. Mohou se přihlásit i žáci 2.stupně dojíždějící z jiných obcí, pokud nebude stav naplněn. Provoz ŠD probíhá v ranních a odpoledních hodinách. Ráno od 6:30 hod. do…

Více