Zástupci pedagogických pracovníků školy: 

Mgr. Slavomír Kočí – předseda, Mgr. Lenka Dokoupilová

Zástupci zákonných zástupců žáků:

Jitka Heclová, Žaneta Zajícová

Zástupci zřizovatele: 

Mgr. Marek Štencl, Bc. Miroslava Krausová

Školská rada je zřízena na základě ustanovení §167, 168 zákona č. 561/2004 Sb. a pracuje v souladu s ním. Její funkční období je tříleté, proto se 14. 11. 2018 uskutečnily volby do nové ŠR. O zástupcích pedagogických pracovníků školy rozhodly hlasy 25 vyučujících. Zástupci z řad zákonných zástupců byli zvoleni za účasti 255 zákonných zástupců. Zástupce za zřizovatele byli jmenováni obcí Nový Malín.