Oldřiška Složilová – vedoucí školní kuchyně
Marcela Jungová – vedoucí kuchařka
Monika Křístková – pracovnice provozu
Eva Mihová – kuchařka
Jana Pirklová – kuchařka
Zdeňka Strnadová – kuchařka
Žaneta Zajícová – kuchařka