Informace o školní družině

Vážení rodiče, ve školní družině se realizuje pravidelná výchovná, zájmová, rekreační a vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování. Do školní družiny (ŠD) jsou zařazeni žáci 1. stupně základní školy. Mohou se přihlásit i žáci 2.stupně dojíždějící z jiných obcí, pokud nebude stav naplněn. Provoz ŠD probíhá v ranních a odpoledních hodinách. Ráno od 6:30 hod. do…

Více

Kroužky 2020/2021

Aktualizovaný seznam kroužků nabízených v tomto školním roce bude zveřejněn počátkem měsíce října 2020. V tuto chvíli jsou rodiče žáků o nabídce informováni prostřednictvím zprávy ve školním systému EduPage. Podpořte své děti v mimoškolní činnosti. Děkujeme.

Více